Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Lena-Valle vgs Foto: Ukjent

Velkommen til åpen dag - Valle 100 år

Lena-Valle videregående skole inviterer til markering av jubileet 23. sep. kl. 11.00 - 15. 00. Skolen stiller med spennende og variert program for hele familien. Servering på tunet og foredrag med tilbakeblikk på historien. Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta denne dagen. Valle ble startet av Oppland BS og het de første årene Opplands hagebruk og småbrukerskole. Program

Småbrukeropplæringa ble en viktig sak og i 1915 ble Statens småbrukerlærerskole startet. Dette førte til stor strid om småbrukeropplæringa og motstanderne ga seg ikke før ordet småbruker var borte fra alle skolene. OBS var aktive og etter mye arbeid kom Oppland Småbruks- og Hagebrukskole på plass. Senere ble dette endret til Valle Landbruksskole. Den var, mens småbruker var en del av navnet, en av de mest utbygde og vakreste småbrukerskolene i landet. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as