Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Stand Verdens matvaredag på Lillehammer 2016 Foto: Terje Holen

Verdens matvaredag

Fåberg og Øyer-Tretten BS markerte Verdens Matvaredag på Lillehammer lørdag 15.oktober. 

Mål 2 i FNs nye bærekraftmål sier at vi skal utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030.

Av de om lag 800 millionene som sulter i verden er mange familiebønder. Klimaendringene vil ramme disse menneskene hardest. Uforutsigbare regntider og voldsom tørke kan ødelegge livsvilkårene deres. Det er derfor helt avgjørende med en satsning på familielandbruket verden over.

Stor bruk for de små brukene

Selv om de er små, leverer familielandbruket over 70 % av den maten vi spiser på verdensbasis. Noe av hemmeligheten er at de greier å nyttiggjøre seg av små arealenheter hvor maskineri verken er ønskelig eller effektivt.

Familielandbruk er gårdsenheter, ofte små, som er tuftet på familiemedlemmers arbeidskraft. 500 av verdens 570 millioner gårdsbruk drives som familiebedrifter, og 4 av 10 mennesker i verden har dette som sin hovedinntektskilde.

Oppland Bonde- og Småbrukarlag er svært opptatt av å ta vare på alle bruk, all dyrkbar jord og en bærekraftig utvikling av landbruket. At alle land har rett og plikt til å dyrke mat til egen befolkning i den grad de har jord, vann og klima.

I Norge er lite dyrkbar jord og den som er, er spredt over hele landet med store variasjoner for hva som kan vokse. Vi har mye utmark som kan utnyttes til beitedyr. Dette er det viktig at Norge ivaretar for å sikre at all dyrkbar jord blir holdt i hevd og at urmarka prioriteres drøvtyggerne. I et internasjonalt perspektiv er selvforsyning viktig slik at alle land kan nytte godt av sine produksjoner til egen befolkning før mat og fòrvarer eksporteres.  


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as