Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Voksenagronom 2018

50 personer hadde søkt om plass da fristen gikk ut 1.juni.

Årets 50 søkere kommer fra alle regionene i fylket, men flest fra Lillehammer og Hadelandsregionen denne gangen. Det har også kommet søkere fra andre fylker, men disse har vi ikke mulighet til å ta inn, sier Svanhild Vatn ved Karrieresenteret i Gudbrandsdal, som står for inntaket til studiet.

26 personer har per dags dato fått tilbud for høsten. 15 av disse er kvinner.

Det er søkere i alle aldersgrupper. Inntakskravet er 25 år og at de har fullført Vg1 naturbruk eller har tilsvarende kompetanse.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as