Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Voksenagronom 2018

50 personer hadde søkt om plass da fristen gikk ut 1.juni.

Årets 50 søkere kommer fra alle regionene i fylket, men flest fra Lillehammer og Hadelandsregionen denne gangen. Det har også kommet søkere fra andre fylker, men disse har vi ikke mulighet til å ta inn, sier Svanhild Vatn ved Karrieresenteret i Gudbrandsdal, som står for inntaket til studiet.

26 personer har per dags dato fått tilbud for høsten. 15 av disse er kvinner.

Det er søkere i alle aldersgrupper. Inntakskravet er 25 år og at de har fullført Vg1 naturbruk eller har tilsvarende kompetanse.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan for NBS 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 234kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as