Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nyttig

Styremøter 1. halvår 2019: 14.1., 4.2., konstituerende: 10.3., 8.4., 17.6.

Bondens Marked

Brønnøysund. Registrer lag og forening
 
Dyrehelseforskriften ny 1. juli 2018

Felleskjøpet

Freda rovvilt - dagbok Oppland Sau og Geit. Her finnes også linker til rovviltkontakter og annen nettinfo.

Fylkesmann i Oppland

Godt bondevett om psykisk helse i landbruket

Innovasjon Norge Innlandet

Landbruksbørsen Oppdaterte landbrukspriser på de viktigste jordbruksproduktene
 
Landbruksdepartementet
 
Landbruksdirektoratet
 
Lena-Valle videregående skole. Naturbruksutdanning
 
Norsvin

Nortura 
 
Oppland Fylkeskommune, landbruk
 
Oppland Sau og Geit 
 
Reko-ringer - søk Facebook for å finne om det er reko-ring i ditt område.
 
Rovbase
 
Rovviltportalen
 
Tine
 
Trender i Innlandslandbruket 2018 - rapport
 
Tyr Innlandet

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as