Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nyttig

Styremøter 2. halvår 2019: 26.august, 7.-8.oktober, 28.oktober, 9.desember

Beredskapsplan rovvilt Fylkesmann Innlandet

Bondens Marked

Brønnøysund. Registrer lag og forening
 
Dyrehelseforskriften ny 1. juli 2018

Felleskjøpet

Freda rovvilt - dagbok Oppland Sau og Geit. Her finnes også linker til rovviltkontakter og annen nettinfo.

Fylkesmann i Oppland

Godt bondevett om psykisk helse i landbruket

Innovasjon Norge Innlandet

Landbruksbørsen Oppdaterte landbrukspriser på de viktigste jordbruksproduktene
 
Landbruksdepartementet
 
Landbruksdirektoratet
 
Lena-Valle videregående skole. Naturbruksutdanning
 
Norsvin

Nortura 
 
Oppland Fylkeskommune, landbruk
 
Oppland Sau og Geit 
 
Reko-ringer - søk Facebook for å finne om det er reko-ring i ditt område.
 
Rovbase
 
Rovviltportalen

Soner arealtilskudd

Soner distriktstilskudd kjøtt

Soner distriktstilskudd melk
 
Tine
 
Trender i Innlandslandbruket 2018 - rapport
 
Tyr Innlandet

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as