Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nyttig

Styremøter 1. halvår 2019: 14.1., 4.2., konstituerende: 10.3., 8.4., 17.6.

Bondens Marked

Brønnøysund. Registrer lag og forening
 
Dyrehelseforskriften ny 1. juli 2018

Felleskjøpet

Freda rovvilt - dagbok Oppland Sau og Geit. Her finnes også linker til rovviltkontakter og annen nettinfo.

Fylkesmann i Oppland

Godt bondevett om psykisk helse i landbruket

Innovasjon Norge Innlandet

Landbruksbørsen Oppdaterte landbrukspriser på de viktigste jordbruksproduktene
 
Landbruksdepartementet
 
Landbruksdirektoratet
 
Lena-Valle videregående skole. Naturbruksutdanning
 
Norsvin

Nortura 
 
Oppland Fylkeskommune, landbruk
 
Oppland Sau og Geit 
 
Reko-ringer - søk Facebook for å finne om det er reko-ring i ditt område.
 
Rovbase
 
Rovviltportalen

Soner arealtilskudd

Soner distriktstilskudd kjøtt

Soner distriktstilskudd melk
 
Tine
 
Trender i Innlandslandbruket 2018 - rapport
 
Tyr Innlandet

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as