Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Annette Jørstad

Åpning av landbruk på Vitensenteret, Gjøvik

Vi gratulerer Vitensenteret Innlandet med åpningen av den nye utstillingen "Fra helt på jordet til HELT på jordet". Utstillingen ble åpnet med flott forestilling og omvisning i avdelingen for landbruk. 

Med mange lærerike og morsomme aktiviteter spres glede og interesse for realfag, landbruk og matproduksjon. Flere har vært involvert som rådgivere i utviklingen av konseptet, deriblant Bonde- og Småbrukarlagene i Innlandet. Kjersti Røhnebæk fra Ringsaker har sittet i styringsgruppa på vegne av Oppland og Hedmark BS.

Utstillinga ble offesielt åpnet ved Fylkesordfører i Oppland, Gro Lundby. På bildet Kjersti Røhnebæk fra Hedmark BS.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as