Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Styre i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

STYRET I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2014/2016

Leder

Marius Andresen

Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder

Ketil Melvold

Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder

Jo Arne Ødegård

Asker &Bærum BS

Styremedlem 

Lene Nordermoen

Sørkedalen BS

Styremedlem

Magne Stenersen

Eidsvoll BS

1. vara

Ketil Jørstad 

Asker &Bærum BS

2. vara

Unni Brattås Andresen

Eidsvoll BS

3. vara

Thorolf Holter

Hurdal BS

Regnskapsfører

Axel Horn

 

Revisorer:
Kjell Burås, Hurdal BS og
Thorolf Holter, Hurdal BS

Valgkomite:
Leder: 

Gudbran Bræk. EBS valgt for 1 år (Ny 2016)

Tone Bech EBS valgt for 2 år (Ny 2017)

Tore Berger SBS for 3 år. (Ny 2018)

 

 

Se  utfyllende kontaktinformasjon til styremedlemmene nedenfor.

Leder.  

Marius Røer Andresen

Ulvinmyravegen 464

2092 Minnesund

Tlfnr. 63 96 30 57

Mobil. 970 84 134

E-post umyra@online.no

 

Nestleder.

Ketil Melvold

Jeppedalsvegen 5

2090 Hurdal

Tlfnr. 63 01 07 96

Mobil. 906 83 067

E-post k-melvol@online.no

 

Studieleder.

Jo Arne Ødegård

Ullerengutua 9

2100 Skarnes.

Mobil. 977 25 086

E-post jo-oedeg@online.no

 

Styremedlem.

Lene Nordermoen,

Gransvein 107, 0758 Oslo

Tlfnr. 940 02 963

E-post lene@lebackhand.no

 

 

Styremedlem.

Magne Stenersen,
 
Sandergutua 54,
 
2089 Eidsvoll
 
 

Mobil   900 74 110

E post  magne.stenersen@gmail.com

 

 

Varamedlemmer:

1. vara Ketil Jørstad  E-post ketil.joerstad@gmail.com

2. vara Unni Brattås Andresen E-post unni.brattaas@gmail.com

3. vara .Thorolf Holter E-post thorolf.holter@gmail.com

 
Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan for NBS 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 234kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as