ÅPENT MØTE LOKALMAT OG DISTRIBUSJON

Før årsmøtet starter vi med et åpent møte om lokalmat og distribusjon. 

LOKALMATMØTE

NYE VEIER TIL KUNDEN MED REKO-RINGER

RECO-ringer er et nytt konseptsom skal gjøre det enkelt for produsenter å selge lokalproduserte varer direkte til kunden.

 

PROGRAM

Kl. 10.00     kaffe og kringle

Kl. 10.30    Lokalmat- markedsføring, foredling og verdiskaping

Kl. 11.00    REKO-ringer – ny vei til kunden

Kl. 11.45    Ann-Kristin Andreassen i Guldkorn

Kl. 12.00    Guldkolla – suksess md gamle raser økologisk og grasfôra kjøtt- Erling Ek Iversen

Kl. 12.40    Oppsummering og spørsmål


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as