ÅRSMØTE OG ÅPENT MØTE I ØSTFOLD BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Åpent møte i forbindelse med årsmøtet lørdag 16. mars i Råde har som tema: Lokalmat og distribusjon

Innkalling til åpent møte og årsmøte

Det vises til varsel om årsmøte sendt 14.01. 2019 og innkalles herved til åpent møte og årsmøte      

                       Lørdag 16. mars 2019 kl 10.00

 

Sted: Bøndernes Hus, Råde

 

Program: Kl. 10.00 Åpent møte - kaffe

                Kl. 10.30 Lokalmat og distribusjon

                Kl. 13.00 Lunsj

                Kl. 14.00 Årsmøtesaker

1.  Konstituering

2.  Årsmelding

3.  Regnskap

4.  Forsikring

5.  Valg

6.  Innkommende forslag

7.  Hilsninger

 

Vi håper at mange vil delta, og av hensyn til bevertning ber vi om

Påmelding innen 12. mars!

til sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no eller tlf 916 03 616

       

Med vennlig hilsen

Østfold Bonde- og Småbrukarlag

For styret Reidar Isebakke                      Lillian Ørka

Leder                                                      sekretær


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as