Foto: Terje Bjørlo

Fagdag med Juletreproduksjon

16. august inviterte vi til fagdag om produksjon av juletrær. Vi fikk en flott innføring med både teori og praktisk opplegg.

Det var også tid til en pause med pølser og kaffe.

 

Østfold Bonde- og småbrukarlag arrangerte teorikurs om juletreproduksjon med kursleder Hans-Ole Arnesen. Kurset ble arrangert i midten av august på gården til Atle Røed i Skiptvet. Røed har 30 års erfaring, og har godt over 100 dekar med juletrær. Arnesen og Røed delte villig vekk sine erfaringer. Det kan slåes fast at det ble en interessant kveld for de frammøtte.

Arnesen fortalte at det tidligere var søknadsplikt for å starte opp med juletreproduksjon på innmark. Dette er endret, slik at det nå er tilstrekkelig å melde fra. Dette må gjøres sa Arnesen, fordi det har konsekvenser for produksjonstilskuddet. Ønsker man å starte opp juletredyrking på areal over 25 dekar, er det mulig å søke om rentefritt lån til etablering. For norsk gran er det anbefalt å plante om lag 700 trær pr. dekar, noe som gir en kostnad på rundt 6000 kroner. Plantingen bør utføres når telen er gått, da er vi ofte ute i mai måned. Et areal på 25 dekar med juletrær gir om lag et halvt årsverk ifølge kurslederen.

Kurslederen anbefalte å etablere plantefelt i skrånende terreng. God drenering er veldig viktig. Skikkelig sprøyting er nødvendig før planting. Over tid er det langt mindre sprøyting på felt med juletrær enn på tilsvarende område med korn fortalte Arnesen. Adkomst til feltet må man planlegge, så traktorvei bør man tenke på. Dersom du ønsker å starte opp med juletrær, så ikke start for stort fortsatte Arnesen. Kanskje du skal sette av et område på 9 dekar, så kan du plante på et dekar hvert år. Normalt går det ni år fra planting til salg. Da vil man kunne ha en jevn avsetning. Det er viktig når man har opparbeidet seg kunder. Erfaringen tilsier at ni av ti trær kan benyttes til juletre.

Innkjøp av småplanter kan gjøres ved flere planteskoler. Sett deg godt inn i hvilke treslag du ønsker å satse på. Får du ikke tak i treslag som du ønsker, så vent heller til neste år. Skal du dyrke utenlandske treslag som edelgran, må det søkes fylkesmannen om tillatelse. Det er helt uproblematisk å få tillatelse til dette. Blir trærne for store, kan det føre til uønsket spredning. Erfaringen er at dette følges for dårlig opp fra myndighetshold. Både Arnesen og Røed slo for øvrig et slag for samarbeid, både ved innkjøp av planter, men også ved salg av trær til oppkjøpere.

Røed demonstrerte redskapen han benyttet til planting, ugressbekjempelse, klipping og forming. Rådyra er glad i edelgran, så inngjerding er nødvendig. Hjorten tar toppskudd på vanlig gran. Etter at hjorten har etablert seg i Østfold, så krever det høyere gjerde enn tidligere. Villsvin trekker inn fra Sverige. Her er lavt strømførende gjerde nok for å holde den unna feltet.

Det er stor etterspørsel etter norskproduserte juletrær. Høy etterspørsel gir også god økonomi. I forhold til kornproduksjon, gir juletrær opptil fem ganger så høy avkastning ved engrossalg. Selger man selv direkte til kunden kan det være enda mer lønnsomt. Dette er selvsagt avhengig av hvor mye man kan selge selv. Selvsagt er det fullt mulig å kombinere engrossalg og salg direkte til kunden. Salgskanalene er mange. Finn.no, Bondebladet, Bonde og Småbrukar, aviser og nærområdet. Røed fortalte at han også satset på selvhogst. Jeg gjør det hyggelig med servering av gløgg, og har innredet et trivelig rom med sittegrupper hvor folk kan kose seg. Dette er alltid populært. Skaff dere gode relasjoner til folk, og opparbeid en fast kundekrets anbefalte Røed.

Ute i plantefeltet fikk kursdeltakerne demonstrert trepleie. Man kommer langt med håndklipping sa Røed. Siden kurset var en kortvariant, ble det ikke mulig for deltakerne å prøve seg i praktisk arbeid med planting og stell.

Referert av Terje BjørloNorsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as