Invitasjon til Fagdag

Vi inviterer alle våre medlemmer til gratis Fagdag i juletreproduksjon onsdag 16. august.

Det er behov for flere juletreprodusenter, og dette kan være en start for de som kan tenke seg å starte eller de som bare ønsker å se hva dette innebærer.

Dagen er satt til onsdag 16 august kl. 17.00. Vi legger ut mer informasjon om sted og innhold etterhvert.

Påmelding innen 10. august!


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as