Østfolddelegasjonen

Landsmøtet 2018

100 åringen Østfold Bonde- og Småbrukarlag vant vervekonkurransen i 2018 og Søndre Østfold kom på 2. plass blandt lokallaga.

Romy Rohmann fra Smaalenene BS ble valgt til leder i kvinneutvalget.

Det var 3 representanter fra Østfold som deltok på Landsmøtet, Erling Ek Iversen og Lars Morten H. Ravneng fra Søndere Østfold og Romy Rohmann fra Smaalenen.  I tillegg var leder, Reidar Isebakke i representantskapet,  og sekretær Lillian Ørka var tilstede som observatør. Vi deltok også med Smaken av Østfold, som Jorunn Tinglum bestyrte, hvor vi hadde med varer fra "Den grønne elgen" samt smaksprøver av Guldkolla.

Østfold Bonde- og Småbrukarlag, som i år feirer 100 år, vant vervekonkurransen på Landsmøtet. Blandt lokallagene havnet Søndre Østfold BS på 2. plass. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as