Østfolddelegasjonen

Landsmøtet 2018

100 åringen Østfold Bonde- og Småbrukarlag vant vervekonkurransen i 2018 og Søndre Østfold kom på 2. plass blandt lokallaga.

Romy Rohmann fra Smaalenene BS ble valgt til leder i kvinneutvalget.

Det var 3 representanter fra Østfold som deltok på Landsmøtet, Erling Ek Iversen og Lars Morten H. Ravneng fra Søndere Østfold og Romy Rohmann fra Smaalenen.  I tillegg var leder, Reidar Isebakke i representantskapet,  og sekretær Lillian Ørka var tilstede som observatør. Vi deltok også med Smaken av Østfold, som Jorunn Tinglum bestyrte, hvor vi hadde med varer fra "Den grønne elgen" samt smaksprøver av Guldkolla.

Østfold Bonde- og Småbrukarlag, som i år feirer 100 år, vant vervekonkurransen på Landsmøtet. Blandt lokallagene havnet Søndre Østfold BS på 2. plass. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as