Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte 2018

Et vellykket årsmøte er over for denne gang.

Nytt styre er valgt

Nytt styret ble valgt
Leder:
Nils Melbøe, Sandnes BS                                  Gjenvalgt 1.år 
Nestleder: 
Torbjørn Norland, Strand og Forsand BS        Gjenvalgt 2.år
Styremedlem: 
Svein Magne Skadsem, Sandnes BS                Gjenvalgt 1.år 
Geir Aksdal Tysvær og Bokn BS                        Gjenvalgt 2.år 
Ingvild Sønstabø Tysvær og Bokn BS               Ikke på valg
Kjell Helland, Strand og Forsand BS                 Ikke på valg
Sofie Eckhoff Gjermestad, Eigersund BS         Ikke på valg

Varamedlemmer alle valgt for 1. år
1. Magnus Tjåland, Sandes BS 
2. Svein Erik Ørsland, Egersund BS 
3. Stig A. Helgesen, Tysvær og Bokn BS

Bildene er av nyvalgt leder og nestleder Nils Melbøe og Torbjørn Norland og Fylkessekretær Vivian Huglen.

Heidi Puntervoll var leder i redaksjonskomiteen, hun hadde også med seg, Stig A. Helgesen, Svein Erik Ørsland, Morten Osaland og Trond Norland


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan for NBS 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 234kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as