Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt Rogaland BS

Fylkesleder: 

Nils Melbøe

E-post: ns-planter@online.no

Tlf: 916 68 440

Fylkessekretær: 

Vivian Huglen

E-post: vivian.huglen@gmail.com

Tlf: 932 30 101


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as