Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Pelsdyr uttale Fylkesårsmøte 2018

På Fylkesårsmøte vårt 3 - 4. Mars 2018 ble det utarbeidet en uttale om pelsdyr.

Denne er sendt til avlslaget for pelsdyr og Rogalandsbenken på Stortinget.

Oppretthold pelsdyrnæringa i Norge

Norsk pelsdyrnæring er en viktig og lønnsom eksportnæring, som gir inntekt og livsgrunnlag for ca. 270 familier i distriktnorge.

Eksportverdien har de siste årene vært 4-500 mill kroner.

For noen år siden hadde næringa utfordringer i f.t dyrevelferden. I samarbeid med myndighetene har en tilpasset seg et nytt regelverk. Viktige elementer i det nye regelverket er: 

- Autorisasjons krav for å avlive pelsdyr med krav om teoretisk/praktiske kurs for å få autorisasjon.

- 3 veterinær besøk

- 2 kontroller fra egen organisasjon.

Pelsdyrnæringa er også viktig for å håndtere avfall fra annen matvareproduksjon. 

Avfall fra pelsdyr næringa blir i dag brukt i biodieselproduksjon.

Gjennom disse tiltaka har næringa utvikla seg til å bli en av de mest transparente husdyr næringene i Norge med størst fokus på dyrevelferd.

RBS ber om at Stortingets vedtak fra januar 2017 blir opprettholdt og at Høyre og Fremskrittspartiet står ved sine lovnader til næringa. 

Norsk landbruk og næringspolitikk kan ikke være basert på følelser og manglede kunnskap.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as