Kjersti Hoff i debatten om Landbruksrådets oppgaver

Landbruksrådene spisser arbeidsmåten. Nå er det likebehandling av begge faglag og samvirkeorganisasjoner. Oppgavene er kompetanse- og nettverksbygging til beste for norske bønder og norsk matproduksjon i hele landet. Her vil det også være mulig å synliggjøre registrerte satsingsområder og felles uttalelser til omverdenen.

Kjersti Hoff i debatten om Landbruksrådets oppgaver - les hele saken


Velkommen til årsmøte!

Fylkesårsmøtene våre har alltid faglig/politisk innhold, i tillegg til vanlige årsmøtesaker.  Har du lyst til å være med?
Velkommen til Skagen hotell i Bodø, helga 15.-17. februar!

Velkommen til årsmøte! - les hele saken

Regjeringserklæringen og beitenæringen

Regjeringserklæringa er uten tiltak for å styrke beitenæringa sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Regjeringserklæringen og beitenæringen - les hele saken


Rovdyrmarkering

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltok tirsdag kveld sammen med rundt 10.000 andre i protest mot regjeringens manglende vilje til å følge opp Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk.

Rovdyrmarkering - les hele saken

Rovdyrpolitisk fakkeltog 8. januar kl 18

Foreløpig program:
 
1730-18.00  Oppmøte på Youngstorget.
Velkommen, innledende orientering
Utdeling av fakler

18.20  Felles avmarsj til Stortinget

19.00   Appeller, musikalske innslag

Støtte til pelsdyrbøndene

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter pelsdyrbøndene som nå har gått til sak mot Staten.

Støtte til pelsdyrbøndene - les hele saken

Rapport fra teknisk arbeidsgruppe om jordbruk og klima

I oktober nedsatte regjeringa og jordbrukets organisasjoner en teknisk arbeidsgruppe for å utarbeide et faglig grunnlag for forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport.

Rapport fra teknisk arbeidsgruppe om jordbruk og klima - les hele saken

Studietur til Nice og alpene

Små bruk – store muligheter!

28.mars – 2. april 2019

For tilkomne, nye og etablerte bønder.

Kunnskap og inspirasjon om omsetningsformer for småskala mat. Bygg nettverk med andre deltakere.

Studietur til Nice og alpene - les hele saken

Erstatningsoppgjør for beitebrukere i Nord-Østerdal

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag opprettholder kravet om full erstatning for tapene knyttet ulveangrepene under årets beitesesong, på samme vilkår som for sauebøndene i Oppland og Akershus i 2017.

Erstatningsoppgjør for beitebrukere i Nord-Østerdal - les hele saken

Politisk plattform for ny regjering

Les den politiske plattformen for en ny regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristlig Folkeparti !

Politisk plattform for ny regjering - les hele saken

Tilbakeblikk på året i Bonde- og Småbrukarlaget

Vi nærmer oss slutten av året. Selv om vi snart legger 2018 bak oss, tar Norsk Bonde- og Småbrukarlag med seg en politikk for framtida inn i det nye året. Vi ønsker å foreta et tilbakeblikk på noen av tingene vi har gjort i 2018.

 

Tilbakeblikk på året i Bonde- og Småbrukarlaget - les hele saken

Bård Hoksrud på frokost

Bård Hoksrud på frokost i går, mandag! Hyggelig og nyttig førjulsbesøk!

Bård Hoksrud på frokost - les hele saken

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP

Regjeringen har i dag bestemt at de ikke følger vedtaket i roviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold om å ta ut de tre ulverevirene i Slettås, Mangel og Hobøl. Ved bare å ta ut Slettåsreviret bryter regjeringen Stortinget sitt vedtak om antall ulveynglinger. Med dette vedtaket vil antall ulverevir ligge langt over bestandsmålet og det vil føre til ytterligere konflikt. Dette er svært beklagelig sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP - les hele saken

Kvotedrøftinger for 2019

Tines forslag til forholdstall for kumelk for 2019 ble etter dagens kvotemøte fastsatt til 0,98 med støtte fra Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget. Forholdstallet for geitemelk ble fastsatt til 0,94 i 2019, som foreslått av Tine og støttet av Bondelaget. Bonde- og Småbrukarlaget ba om et forholdstall på 0,96.

Kvotedrøftinger for 2019 - les hele saken

Felles brev om ulveforvaltningen til Erna Solberg fra lederne i tolv organisasjoner

Lederne i de tolv organisasjonene i Naturbruksalliansen har i dag sendt et felles brev til Erna Solberg om forvaltningen av ulv i Norge. Hovedbudskapet i brevet er at ulveforliket vedtatt av Stortinget våren 2016 må gjennomføres og at bestandsmålet for ulv i Norge må overholdes.

Felles brev om ulveforvaltningen til Erna Solberg fra lederne i tolv organisasjoner - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as