Politisk plattform

Her kan du klikke deg videre til vedleggene i forbindelse med politisk plattform. Studieringdeltagerne kan laste ned og printe ut

Politisk plattform - les hele saken


Ingen avklaring om erstatning for beitebrukerne i Nord-Østerdal

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Sau og Geit hadde onsdag 19. september møte med statssekretær Atle Hamar i KLD og Hanne Blåfjelldal i LMD om ulveangrepet i Nord-Østerdal i sommer.

Ingen avklaring om erstatning for beitebrukerne i Nord-Østerdal - les hele saken

MATPRODUKSJON I ET KLIMA UNDER ENDRING PÅ ØYA VGS, MELHUS TORSDAG 20. SEPTEMBER KL 18.30

Kaffeservering fra svartkjel og noe å bite i.

En mat- og klimadebatt du ikke vil gå glipp av!

Påfølgende foredrag og debatt i festsalen med Merete Furuberg.

Sommerens tørke gir store utfordringer for landbruket.
Hva er konsekvensene for forbrukerne, matprodusentene
og samfunnet som helhet?

MATPRODUKSJON I ET KLIMA UNDER ENDRING PÅ ØYA VGS, MELHUS TORSDAG 20. SEPTEMBER KL 18.30 - les hele saken


Litt folkeopplysning - Av Kathrine Kinn, Alliansen ny landbrukspolitikk, nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og budeie

Etter sesongpremièren av Folkeopplysningen må vi snakke litt om klima i jordbruket. Og vi må snakke om hvordan vi snakker om klima i jordbruket. Jordbruket burde ha som mål å bli fossilfritt, ikke utslippsfritt. Vi må ikke måle utslipp i jordbruket per produsert enhet, slik som Folkeopplysningen på NRK legger opp til. Vi må ikke ha et så «klimasmart» jordbruk at vi i framtida ikke har mat å fø oss med.

Litt folkeopplysning - Av Kathrine Kinn, Alliansen ny landbrukspolitikk, nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og budeie - les hele saken

Tørkesommeren og Merete Furuberg

Av Dag Fossen

Når historien skal skrives om tørkesommeren 2018 vil to datoer stå fast. Disse viser hvem som forsto situasjonen og hvem som kom haltende etter.

Tørkesommeren og Merete Furuberg - les hele saken

Presisering om korn høstet som grovfor

LMD bestemte i sommer at korn høstet som grovfor omregnes til kornavling etter en omregningstabell.

Presisering om korn høstet som grovfor - les hele saken

Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk

Med bakgrunn i den krevende forsituasjonen har Landbruks- og matdepartementet fastsatt nytt forholdstall for disponibel kvote for kumelk til 1,04 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk heves til 936 000 liter.

Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk - les hele saken

Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen

Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag overlevert sine krav til tilleggsforhandlingene.

Den eksisterende avlingsskadeordningen er et godt fungerende virkemiddel for å håndtere avlingsskade, men er ikke tilstrekkelig i den ekstreme tørkesituasjonen vi nå har opplevd. En lignende tørkeperiode er ikke registrert på mer enn 100 år.

Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen - les hele saken

Fårefestivalen på Gol 21. sept

Omvisning i slakteanlegget og ullstasjon

Lunsj - Fåresuppe

Åpning av festivalen v/ordfører Heidi Granli, Gol

Framtiden til bonden ift. hyttebygging, mangel av gjerder og rovdyr v Merete Furuberg

Presentasjon av BeiteSnap

Fremtiden til bonden v/ Bård Hoksrud, landbruksminister

Debatt med Jon Lilleslett, Merete Furuberg og Bård Hoksrud

Fårefestivalen på Gol 21. sept - les hele saken

Dyrsku'n 14. - 16. september

Telemark Bonde og Småbrukarlag stiller opp med innholdsrik stand under Dyrsku'n 14. - 16. september.

Du møter leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg på standen fredag ettermiddag og hele lørdag.

Velkommen til god prat og diskusjon om framtidas jordbrukspolitikk!

Fredag kl. 13.00 arrangerer Norges Husflidslag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og flere Ulltimen.

Dyrsku'n 14. - 16. september - les hele saken

Tilleggsforhandlingene om krisepakke for jordbruket sluttført

Jeg er fornøyd med at et samlet jordbruk nå har inngått avtale med staten om ekstra tiltak i forbindelse med handteringen av årets tørkesituasjon, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Krisepakken er finansiert med omdisponering av 225 mill. kroner fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond samt et tilleggsbevilgning på 300 mill. kroner som friske midler.

Tilleggsforhandlingene om krisepakke for jordbruket sluttført - les hele saken

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer.

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18 - les hele saken

Erstatningsoppgjør rovviltskader Hedmark

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber med dette om at de samme retningslinjene legges til grunn for erstatningsoppgjøret etter årets omfattende ulveskader i Hedmark som for ulveskadene i Akershus og Oppland i 2017. Hele brevet kan du lese her.

Erstatningsoppgjør rovviltskader Hedmark - les hele saken

Klimaseminar i København

Internasjonalt Utvalg har deltatt i et nordisk klimaprosjekt. Dette prosjektet avsluttes med et seminar på Nordisk Hus i København den 5. oktober 2018.

Klimaseminar i København - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as