Nyheter

Bestillings matriell

Kontakt oss!

Nyttige Media

Tillitsvalde i fylkeslaget

Tillitsvalgte lokallag

Verving

Årsmelding 2008

Årsmelding 2011

Årsmelding 2012

Årsmelding 2013

Årsmeldingen 2009

Annonsører

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Tillitsvalde i fylkeslaget


LEIAR
Nils Melbøe 
Sandnes                                                              
Mob: 916 68 440
Epost: ns-planter@online.no                                                                      
  


NESTLEIAR
Torbjørn Norland
Tau
Tlf: 51 74 53 05, mob: 970 35 255.
Epost: tonorlan@online.no 


FYLKESSEKRETÆR
Vera Bergaas Utne


STYREMEDLEMMAR:


KASSERER:

Jan Sigve Schelbred
Forsand
Tlf: 51 70 36 06,
mob: 928 55 614, 905 93 305.
Epost:  sigvesch@online.no
Torger Birkeland
Helleland
 
 

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev