Løftebrudd fra regjeringa

Uttalelse fra landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 11. november

Daværende Landbruksminister Jon Georg Dale lovte på NBS sitt landsmøte 2017 at prinsippa for Hadelandsoppgjøret skulle inn i forskrift og gjøres varig.

Etter sommeren 2018, der beitebrukere i Nord-Østerdalen opplevde alvorlige og vedvarende ulveangrep på husdyra sine, blei det satt fram krav om likebehandling ved rovdyrerstatning. Man viste til løsningene fra Hadeland året før. Imidlertid avviser Klima- og Miljødepartementet kravet

Løftebrudd fra regjeringa - les hele saken


Korn og kraftfôrpris

Uttalelsen som gjengis her er hentet fra diskusjonen om korn- og kraftfôrpris i forbindelse med behandlingen av korn og kraftfôr på landsmøtet.

En må bygge norsk jordbruk på norske ressurser. Over mange år har utviklingen gått i feil retning. Importen av korn til kraftfôr har økt. Dette reduserer selvforsyningsgraden.

Korn og kraftfôrpris - les hele saken

Kjersti Hoff valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Hoff fra Løten i Hedmark er valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun etterfølger Merete Furuberg som hadde frasagt seg gjenvalg etter 8 år som leder. Med seg får hun Elin Bergerud som politisk nestleder fra Buskerud og Kathrine Kinn som organisatorisk nestleder fra Oslo Akershus. Gjenvalgt i styret ble Marielle de Roos fra Nordland. Nytt styremedlem er Randi Karlstrøm fra Finnmark.

Kjersti Hoff valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken


Pressemelding vedr Merete Furuberg sin landsmøtetale

Merete Furuberg åpnet sin landsmøtetale med at årets landsmøte skal være et grasrotlandsmøte der det vies mest tid til innlegg fra utsendingene og at man skal vedta en ny politisk plattform for organisasjonens arbeid med jordbrukspolitikk.

Pressemelding vedr Merete Furuberg sin landsmøtetale - les hele saken

Bli med på mentorordningen bonde hjelper bonde!

Mentorordningen "Bonde hjelper bonde" er en gylden mulighet til å få noen andres øyne på drifta, sier Agnete Fauskrud. Hun anbefaler alle ferske bønder om å søke om sin egen mentor i 2019.

Bli med på mentorordningen bonde hjelper bonde! - les hele saken

Oste-VM 2-3 November

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ER STOLTE AV Å PRESENTERE OSTEPRODUSENTER I VERDENSKLASSE.

Hele 13 medlemmer i NBS deltar på oste-VM i Bergen 2-3 november 2018.

Lokalmatprodusenter og mathåndverkere  skaper lokale arbeidsplasser, vekst, levende bygder, levende matkultur og ikke minst stolthet.

Oste-VM 2-3 November - les hele saken

HØRING I STORTINGETS ENERGI- OG MILJØKOMITÉ 23.10.18

Norsk Bonde- og Småbrukarlag tok bl.a. opp hvordan man skal unngå rovviltkatastrofer i fremtidige beitesesonger.

I beitesesongene 2016, 2017 og 2018 var det innenfor beiteprioriterte områder i Rendalen, Hadeland, Toten, Hurdal og Nord-Østerdalen

svært store skader av ulv. Hvordan unngå lignende katastrofer kommende år? F.eks. gi fellingstillatelse på ulv i beiteprioriterte områder på sporsnø om våren. F.eks. å etablere en skadefellingsforskrift! Og i det store å følge stortingsvedtak!

HØRING I STORTINGETS ENERGI- OG MILJØKOMITÉ 23.10.18 - les hele saken

KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt enstemmig innstilling på Kjersti Hoff fra Løten som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Valget finner sted på landsmøtet 10. og 11. november på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG - les hele saken

Politisk plattform

Her kan du klikke deg videre til vedleggene i forbindelse med politisk plattform. Studieringdeltagerne kan laste ned og printe ut

Politisk plattform - les hele saken

Merete Furuberg sin landsmøtetale 10.11.18

Statsråd, landsmøtedelegater, presse, gjester!

Ta jorda i bruk!

Det jordbrukspolitiske systemet vårt styrer i stor grad de valgene hver enkelt gardbruker tar for drifta si. Dessverre er virkemidlene innrettet slik at valgene nesten systematisk trekker næringa i en annen retning enn mot måla for politikken. Det som svarer seg best på kort sikt for den enkelte bonde, er ikke i samsvar med det jordbruket framtida trenger.

Merete Furuberg sin landsmøtetale 10.11.18 - les hele saken

Smaken av hele Norge

Landsmøte i NBS.

Herlige smaker under årets arrangement av Smaken av hele Norge. 

Fylkene presenterte matskatter og serverte lokalmat produsert av småbrukere fra Norges skoger, åkre, fjorder, og fjell. 

Smaken av hele Norge - les hele saken

Agroøkologi prosjektet som NBS er en del av

Peasant to Peasant Agroecology (P2P Agroecology) er et samarbeidsprosjekt mellom seks medlems- organisasjoner i European Coordination la Via Campesina (ECVC). Prosjektet er finansiert av Erasmus pluss. Medlemsorganisasjoner fra Baskerland, Frankrike, Norge, Italia, Belgia og Romania har utarbeidet prosjektplanen og søkt om midler til prosjektet. NBS, med Marielle de Roos, er i styringsgruppe til prosjektet.

Agroøkologi prosjektet som NBS er en del av - les hele saken

INFORMASJON FRA MATTILSYNET Afrikansk svinepest

Mattilsynet ønsker å informere om smittefare fra matvarer, matavfall, planterester og jord.

Norge er i disse dager vertsland for den store NATO-øvelsen Trident Juncture. Personell og utstyr fra mange land som har utbrudd av alvorlige dyresykdommer kommer til oss.  Import og økende reiseaktivitet til områder med smitte utgjør tilsvarende risiko.  Vi ønsker derfor å minne om hvor viktig smittevern er til enhver tid. 

Se informasjonsskriv nederst i saken

INFORMASJON FRA MATTILSYNET Afrikansk svinepest - les hele saken

Høring i næringskomiteen vedr Statsbudsjettet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner at egen matproduksjon er sjølsagt i et totalforsvar.
Årets tørkesituasjon har vist hvor sårbar matforsyningen er når dyrkingsforholdene slår feil.
Vi ber om at det blir etablert lagre av matkorn, fôrkorn og økte såkornlagre.

Høring i næringskomiteen vedr Statsbudsjettet - les hele saken

Dette er altfor dårlig!

I møte med politisk ledelse i Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet for kort tid siden ble det sagt at det skulle komme en betydelig økning i bevilgningen til en aktiv rovviltforvaltning. Hvor ble denne økningen av, spør leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)?

Dette er altfor dårlig! - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as