Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Endringer i forskriftene om såvarer, settepoteter og plantesorter

Publisert: 21.05.2010 av Ronny Holm
Endringene i forskriften har vært gjenstand for en lang prosess hvor bl.a. Regine Andersen hos Fridjof Nansens institutt har ledet et grundig høringsarbeid. Oikos og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (m.fl.) har også deltatt aktivt i arbeidet.

Dessverre har ikke Mattilsynet tatt hensyn til mange av de viktige innspillene fra høringsprosessen med den enkle begrunnelsen at dette ville stride mot EUs regelverk. Det viktigste resultatet som likevel ble oppnådd er at ikke-kommersiell omsetting av såvare nå igjen er lov mellom bønder og hageeiere. Men det gjenstår likevel mye før regelverket kan virke stimulerende på forvaltningen av plantemangfoldet i jordbruket.


Les pressemeldingen om forskriftsendringene hos Mattilsynet
 

 
  


  


 


Kalender

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

desember
onsdag 10. desember
- Styremøte

Nyhetsbrev