Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Kvotedrøftinger for kumelk for kvoteåret 2012/2013

Publisert: 25.01.2012 av Einar Meisfjord
I samråd med avtalepartene og Tine, fastsatte LMD forholdstallet for grunnkvote til 1,01 og forholdstallet for disponibel kvote til 1,04 for kvoteåret 2012/2013. Dette innebærer at melkeprodusentene kan øke sin produksjon med 3 prosent i kvoteåret, i forhold til det som var utgangspunktet for kvoteåret 2011/2012.

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år, prognosene for innveid melkemengde og behov i kvoteåret 2012/2013. Tine anslår at de i 2012/2013 kan forvente et mottak av kumelk på ca. 1 479 mill. liter. Tine anslår videre et melke­behov på ca. 1 489 mill. liter. I tillegg kommer et behov for 3,5 mill. liter fløte som vil utgjøre ca. 35 mill. liter melk.  TINE vil ta initiativ til en statusgjennomgang med avtalepartene halvveis i kvoteåret, dvs. i august 2012.

Den usikre markedssituasjonen for melk og den lave kvoteoppfyllingsgraden ble også diskutert på møtet.
- Kvoteoppfyllingsgraden er på om lag 90 %. Vi håper at å heve forholdstallene både for grunnkvote og disponibel kvote gir et signal om at melkeproduksjonen må økes, og at flere øker kvoteoppfyllingsgraden sin,  sier Merete Furuberg.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev