Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Internasjonal landbruksoppdatering

Publisert: 30.01.2012 av Einar Meisfjord
Av Ole-Jacob Christensen, bonde og medlem av internasjonalt utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Landbruket er en del av klimaløsningen
Landbruket bør være én av løsningene på klodens miljøproblemer, og bør spille en viktig rolle på det kommende FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling, mener José Graziano, generaldirektør i FNs landbruks- og matorganisasjon, FAO. «Landbruket står for 30% av klimagassutslippene», sier han, men understreker at mer miljøvennlig dyrkingsmåter og en bedre fordeling av produksjonen, kan gjøre landbruket til en nøkkel til bekjempelse av klimaendringene. Kilde: Agra 27. januar

 
Fransk nei til gmo
Den franske regjeringen innfører et nytt midlertid forbud mot dyrking av den genmodifiserte maisen MON 810,n i følge den franske miljøministeren, Nathalie Kosciusko-Morizet. «Alle de nyeste undersøkelsene om Mon 810, styrker vår konklusjon, særlig de som dreier seg organismer som utilsiktet kan skaden av giftstoffet som Mon 810 produserer», sier hun. Kilde: Agra 27. januar
 
 
Giftavgift i Danmark
Danmark vil innføre en avgift på sprøytemidler i landbruket, kunngjorde miljøvernministeren 26 januar. Målet er å stoppe økningen i bruken av slike midler, og avgiften vil bygge på en ny beregningsmåte for giftenes skadelighet, utarbeidet av Universitetet i Århus. Den totale giftvirkningen av sprøytemidler i dansk landbruk har økt med 30% mellom 2007 og 2010. Kilde: Agra 27. januar

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev