Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Utmarka – et naturlig valg for norsk matproduksjon

Publisert: 31.01.2012 av Einar Meisfjord
Mange områder i Norge har svært gode utmarksbeiter, men mindre enn halvparten av dette utnyttes i dag, skriver Finn-Arne Haugen i denne kronikken.

En milliard fra utmarka
I 2009 høstet norsk landbruk (reindrift ikke inkludert) fôr til en verdi av knapt 1 milliard kroner fra utmarka, beregnet ut fra kostnad ved å produsere samme fôrmengde som grovfôr. Skulle samme antall dyr beite på innmark ville 25 prosent av det fylldyrka arealet måtte brukes til beite.

Men potensialet for høsting fra utmarka er mye større. I snitt er bare 1/3 av Norges beiteressurser utnytta i dag. Også her er det store variasjoner mellom fylkene. Hordaland har en utnyttelse på 65 prosent, mens Troms har under 20 prosent. Bare i Troms er produksjonspotensialet i utmarka èn million fôrenheter hver dag, altså nok til å fø èn million sauer. Beregnet i grovfôrverdi gjennom en normal beitesesong på 90-100 dager utgjør dette vel 300 millioner kroner, skriver Haugen i kronikken.

Les hele kronikken på forskning.no

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev