Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Lavere engavlinger

Publisert: 08.02.2012 av Einar Meisfjord
Avlingsstatistikkene for eng er ikke helt pålitelige, men mye tyder på at avlingene har gått ned, mener forsker Tor Lunnan fra Bioforsk. Dreneringstilstand, jordpakking og manglende kalking trekkes fram som hovedårsakene.

- Jeg tror avlingene har gått litt ned de siste åra på grunn av at vi har hatt en nedgang i melke- og kjøttproduksjonen. Vi har ingen gode mål for engarealet på samme måte som for korn. Utvklingen i de produksjonene som bruker av engarealet, kan derfor være en god indikator på engnivået, sa Tor Lunnan i Bioforsk under dagens Bioforskkonferanse.

- Endringer på gjødslingssida har mest innvirkning på avlingsnivået. Med dagens regelverk skal en kunne tro at gjødsla utnyttes bedre enn for 30 år siden, men med større bruk og lengre vei til dyrkamarka, kan en tenke seg at mer av gjødsla blir brukt på områder nærmere gården, mens andre områder ikke får husdyrgjødsel, sa Lunnan.

Bioforskforskeren tror imidlertid at dreneringstilstanden, manglende kalking og mer jordpakking har hatt mer å si for avlingsnivået enn dårligere utnytting av husdyrgjødsla.

Les hele saken i Norsk Landbruk

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev