Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Nettbutikk

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag.


 


Aksepterer ikke miljøvernministerens overprøving av rovviltnemndene

Publisert: 09.02.2012 av Einar Meisfjord
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit reagerer sterkt på at miljøvernministeren har overprøvd rovviltnemndenes fellingsvedtak på gaupe i tre rovviltregioner. Organisasjonene ber i et eget brev om et snarlig møte med miljøvernministeren for å legge fram sitt syn på oppfølgingen av rovviltforliket fra juni 2011.

 - Det er ganske spesielt at Miljøverndepartementet på denne måten viser en suveren forakt for det brede forliket på Stortinget fra 17. juni i 2011 om den praktiske oppfølgingen av rovviltforvaltningen, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

- Forliket er helt klart på at forvaltningen av rovviltbestandene skal legges til de regionale nemndene når de regionale bestandstallene ligger over det vedtatte bestandsmålet for den enkelte region, sier Furuberg.
 
- Departementets handtering av saken skaper stor frustrasjon i de folkevalgte nemndene når de på denne måten fratas sitt ansvar for forvaltningen av rovdyrbestandene samtidig som beitebrukerne frykter konsekvensene av det reduserte uttaket framfor en ny beitesesong, sier Furuberg videre.
 
I det samme brevet har de tre organisasjonene også pekt på andre forhold ved rovviltforvaltningen som en ønsker å diskutere på det samme møtet, bl.a. endringer i erstatningsordningen for rovviltskader, uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder og uttak av hannbjørner på vårsnø.

For mer informasjon, kontakt:
 
Merete Furuberg          90163092
Olaf Godli                      97546142
John Petter Løvstad    45025212

Hele brevet fra de tre organisasjonene kan du lese her.

Les også brev fra Norges Jeger og Fiskeforbund til MD her

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev