Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Nedsatt toll skal sikre biffer og fileter

Publisert: 10.02.2012 av Einar Meisfjord
Nå settes tollen på bakparter og såkalte pistoler ned, noe som vil bidra til å supplere delmarkedet for biffer og fileter av storfe. Tollsatsen for bakparter og pistoler settes ned til kr 20,00 per kg fra mandag 13. til søndag 26. februar, fra ordinært kr 66,40 per kg.

Det melder Statens Landbruksforvaltning.

Tollsatsene for helt og halvt slakt er allerede satt ned i samme periode. Markedsregulator Nortura mener at det også vil være behov for import utover denne perioden.

Prognosene for 2012 viser en krevende situasjon for å sikre tilstrekkelig norsk produksjon av storfekjøtt. Ved inngangen til 2012 var det estimert en underdekning på 8 300 tonn. Da er det også tatt høyde for import innenfor de ulike importkvotene som disponeres, som til sammen utgjør 6 900 tonn. Mye av importen innenfor kvotene har det siste året vært biffer og fileter, spesielt fra så kalte GSP-land (Generalized System of Preferences). Denne importen er likevel ikke nok til å dekke etterspørselen, og nedsatt toll er derfor nødvendig for å supplere det norske markedet.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev