Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Investeringstilskudd og skatteforhold

Publisert: 10.02.2012 av Einar Meisfjord
BU-tilskudd til investeringsformål er nå skattefrie innenfor det distriktspolitiske virkeområdet fra inntektsåret 2012. Dette betyr at det bare er tilskudd som er innvilget i 2012 som er skattefrie. Tilskudd innvilget før 2012, men som utbetales i 2012 og senere er fortsatt skattepliktige.

Fra og med inntektsåret 2012 skal tilskudd innenfor det distriktspolitiske virkeområdet til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, innenfor rammen av bygdeutvikling (BU-midler), beskattes på samme måte som tilskudd til investering i distriktene innenfor rammen av Kommunal- og regionaldepartementets regional- og distriktspolitiske virkemidler. Dette innebærer blant annet at tilskuddet ikke anses som skattepliktig inntekt for mottakeren.

I tillegg er det vedtatt at avskrivningssatsen for husdyrbygg i landbruket økes fra 4 til 6 prosent. Dette gjelder husdyrbygg med antatt lengre brukstid enn 20 år fra oppføringen. Økningen er ikke begrunnet i en faglig gjennomgang, men er et tiltak for å øke produktivitet og lønnsomhet i landbruket. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2012.

I tillegg er det vedtatt en endring i skatteloven som gjør at driftsmidler i saldogruppen for bygg og anlegg nå kan avskrives med 10 % mot tidligere 8 %, dersom brukstiden ikke anses å overstige 20 år.

Les mer her.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev