Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Nytt samvirkeprosjekt

Publisert: 10.02.2012 av Einar Meisfjord
Norsk Bonde- og Småbrukarlag starter prosjektet ”Samvirke 2050”, i samarbeid med Tine, Nortura, Norske Felleskjøp og Norsk Landbrukssamvirke. Prosjektet startes opp 1. april 2012, og NBS er nå på utkikk etter prosjektleder.

I Norge er 2,3 millioner nordmenn medlemmer i totalt 4000 samvirkeforetak som omsetter varer og tjenester for ca 120 milliarder kroner årlig. Vel 1,1 millioner nordmenn er medlemmer av COOP, mer enn 600 000 eier en borettslagsleilighet, råfisk og fiskesalgslagene eies av over 13 000 fiskere, mens de fleste av landets nesten 50 000 bønder er eiere av merkevarene Gilde, Tine og Prior.

Landbrukssamvirkene i Norge er svært viktige for gjennomføringen av landbrukspolitikken. Samvirkene har åpent medlemskap, tilstedeværelse i hele landet og mottaksplikt fra alle bønder, noe som sikrer bøndene avsetning for varene sine og bidrar til et aktivt landbruk over hele landet. Mens tankegangen i et aksjeselskap er å skape størst mulig avkastning til eksterne eiere, er samvirket brukereid og det økonomiske overskuddet fordeles blant brukerne som også er eierne av foretaket.

Gjennom prosjektet tar NBS og samvirkeorganisasjonene sikte på å øke bevisstheten og kunnskapen blant bønder, både nåværende og framtidige, om samvirkenes betydning for det norske landbruket.
 
Gjennom prosjektet skal det blant annet lages informasjons- og læremateriell om samvirke og utvikling av samvirke som ett av fire hovedsatsingsområder i vår markering av at Norsk Bonde- og Småbrukarlag er 100 år i 2013. Det skal videre utvikles læremateriell om landbrukssamvirke for elever på grønne naturbruksskoler og det skal utvikles opplegg for praktisk læring om dagens samvirkebedrifter.
 
Informasjonsmateriellet skal gi en innføring i samvirkets/landbrukssamvirkets bakgrunn, oppbygging og virkemåte med sterk vekt på samvirkets rolle som markedsregulator for viktige norske jordbruksprodukter.
 
Mer om prosjektet, stillingsbeskrivelse og søknadsinformasjon finner du her.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev