Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Stor økning i importen av landbruksvarer

Publisert: 17.02.2012 av Einar Meisfjord
Det ble en rekordhøy import av landbruksvarer i 2011. Veksten i importverdien ble på hele åtte prosent fra året før, og rundet 40 mrd. kroner. Mens storfeproduksjonen her hjemme sank, ble importen fordoblet.

Det kommer fram i SLFs rapporter, markedsrapport 2011 og omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2011.

Her kommer det blant annet fram at:

  • Rekordhøy import av landbruksvarer til Norge i 2011 – 8 prosent vekst i importverdien.
  • Økt norsk etterspørsel – og økt import etter enkelte meieriprodukter som yoghurt, ost og smør.
  • Nedgang i norsk storfekjøttproduksjon og fordobling av importen i 2011.
  • Elendig norsk kornhøst – laveste norske kornavling siden 1995. Kun 15 prosent holdt matkornkvalitet.
  • Redusert norsk melkeproduksjon, og reduksjon i forbruket av drikkemelk.
  • Verdens matproduksjon øker – med to unntak: storfekjøtt og lammekjøtt.
  • Historisk høye matpriser i de internasjonale markedene i 2011 – 23 prosent høyere enn 2010
  • Internasjonale kjøttpriser økte med 16 prosent i 2011.
  • Norsk dagligvarehandel øker raskere enn andre handelsbransjer, og merker lite til finanskriser

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev