Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Kritisk til planter som tåler sprøytemiddel

Publisert: 24.02.2012 av Einar Meisfjord
Genmodifiserte planter som tåler sprøytemidler bidrar ikke til bærekraftig utvikling, mener Bioteknologinemnda.

Seks nye søknader om å få godkjent genmodifiserte planter som tåler sprøytemiddel og/eller skadeinsekter har de siste månedene vært på høring i EU. Bioteknologinemnda har stilt spørsmål som søkerne bør svare på for at Norge skal kunne vurdere søknadene slik genteknologiloven krever, særlig når det gjelder kriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Spørsmålene gjelder blant annet sprøytemiddelbruk, mulige allergireaksjoner, resistente skadeinsekter og ugras, sameksistens mellom genmodifiserte og ikke-genmodifiserte avlinger og spredning av uønskede gener til ville slektninger av jordbruksplantene.

Les hele saken i Norsk Landbruk

 

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev