Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Større importandel i norsk kraftfôr

Publisert: 28.02.2012 av Einar Meisfjord
Av det totale råvareforbruket utgjorde importerte varer 30 % i 2011, og importkvantumet er mer enn doblet siden 2001.

Andelen karbohydratråvarer av totalen har vært jevnt nedadgående over flere år, og var i 2011 på 72 prosent, mot 78 prosent i 2001. I det samme tidsrommet har andelen proteinråvarer steget fra 16 til 21 prosent.

Etterspørselen etter kraftfôr med høy proteinandel er knyttet til krav om høyere ytelse i bl.a. melkeproduksjonen, og et generelt økende antall høytytende dyr i husdyrproduksjonen. Forbruket av soyamel er spesielt økende og utgjør alene 12 % av råvareforbruket.

Les mer på SLFs sider

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev