Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Hva kan du om landbruk og klima?

Publisert: 29.02.2012 av Einar Meisfjord
I forbindelse med det nylig oppstartede klimaprosjektet ”Fra kunnskap til handling,” ønsker Norsk Bonde- og Småbrukarlag å kartlegge gårdbrukernes bevissthet og kunnskap om landbruk og klima. Her finner du en spørreundersøkelse utarbeidet av Telemarksforskning og NBS om temaet landbruk og klima.

Gå direkte til spørreundersøkelsen her

Gjennom prosjektet ”Fra kunnskap til handling”, som er et felles prosjekt mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Natur og Ungdom, er målet å vise fram tiltak som kan bidra både til reduserte klimagassutslipp og bedret økonomi for bonden.
 
Gjennom prosjektet samarbeider NBS og NU med Bioforsk, Telemarksforskning, Norsk Landbruksrådgivning og Energigården, som alle vil bidra med praktiske og faglige råd.
 
I løpet av vinteren og våren vil det bli arrangert både møter og markdager med sikte på å formidle kunnskap om måter for å redusere klimagassutslipp og bedre økonomien på det enkelte bruk. Prosjektet er toårig, og i løpet av 2012 og 2013 tar vi sikte på å ha vært innom alle landsdelene i forbindelse med fylkesårsmøtene i NBS.
 
I forbindelse med prosjektet ønsker NBS også å kartlegge gårdbrukernes kunnskap og bevissthet om landbruk og klima. Vi håper derfor at du tar deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen om temaet landbruk og klima. Undersøkelsen består av seks spørsmål og tar få minutter å besvare.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev