Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Vekstskifte gir bedre hvetekvalitet

Publisert: 06.03.2012 av Einar Meisfjord
Integrerte planteverntiltak er viktig for å redusere bruken av kjemiske midler i hveteproduksjonen. I områder med intensiv korndyrking anbefales vekstskifte, og nye forsøk viser at bruk av andre forgrøder enn hvete gir både økte avlinger og noe høyere proteininnhold. Dette kommer fram i et prosjekt startet av Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning.

Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving startet i 2010 et prosjekt for å prøve ut integrerte tiltak for å redusere sjukdomspress i intensive hvete-distrikter. Bladflekksjukdommer og økt fokus på mykotoksiner gir økt risiko for at plantevernbehandlingen i korn intensiveres de neste åra. Gjennom prosjektet er det etablert forsøksfelt fem steder på Østlandet med ulike forgrøder. Det vil si at den ensidige hvetedyrkingen brytes med et vekstskifte i et eller flere år. I dette prosjektet sammenligner en forgrøder som erter/åkerbønner, oljevekster eller havre med ensidig hvete. I tillegg prøves ulike strategier for soppbekjempelse.

Resultatene fra 2011 viser en stor variasjon mellom de ulike forsøksfeltene, men bruk av sjukdomssanerende forgrøder har gjennomgående positiv effekt, sier prosjektleder Unni Abrahamsen ved Bioforsk Øst.

- Økt avling, høyere Hl-vekt og noe økt proteininnhold ga en merverdi på avlinga på rundt 200 kr/ daa. Det var ved bruk av andre forgrøder enn hvete i gjennomsnitt for de 5 feltene i 2011 – uavhengig av soppbekjempingsstrategi. Variasjonen mellom feltene var fra rundt 100 kr/daa til over 300 kr/daa.

Abrahamsen understreker at i en økonomisk beregning må også inntektene/utgiftene i forgrødeåret tas med. Det skal gjøres senere i prosjektet og kan gi et annet bilde av totaløkonomien.

- Det er ønskelig med stor hveteproduksjon i Norge. Både fordi matmelbransjen skal kunne komponere gode blandinger med høy andel av norsk hvete, og fordi kraftfôrprodusentene også ønsker stor tilgang på hvete til kraftfôr. Samtidig har fusariumangrep og mykotoksiner fått stor oppmerksomhet de siste sesongene.

Abrahamsen viser til at det dyrkes hvete på om lag 30 prosent av kornarealet i Norge. Noen steder er andelen over 50 prosent, og det kreves at kornprodusentene gjør hva de kan for å holde kvaliteten oppe.

Les hele saken på sidene til Bioforsk.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev