Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Møtte miljøvernministeren

Publisert: 19.03.2012 av Einar Meisfjord
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit møtte miljøvernminister Erik Solheim vedrørende oppfølging av Stortingets rovviltforlik av 17. juni 2011.

Foruten miljøvernministeren møtte statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, statssekretær i LMD, Harald Buttedahl og politisk rådgiver i LMD Ane Kismul. Sakene som ble tatt opp var:
 
1. overprøving av rovviltnemndene i region 2,6 og 7 vedrørende gaupekvote 2012.
2. Oppfølging av innstillingen fra ekspertutvalget vedrørende endringer i erstatningsordningen for rovviltskade på husdyr som ble fremlag 1. juli 2011
3. Uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder
4. uttak av hannbjørner på vårsnø
5. Bruk av snøscooter under skadefelling.
 
Under møtet trakk miljøvernministeren fram at tapene mange steder i landet er på det laveste nivået siden 2007, men beklaget likevel overprøvingen av rovviltnemndene i region 2 og 6, uten at det kom signaler på endringer i saken.
 
Fra jordbrukets side ble det understreket at tapene fortsatt er alt for høye, og at forvaltningen ikke er i samsvar med rovviltforliket. Det ble blant annet vist til at det ikke har blitt gitt fellingstillatelse på jerv og ulv i prioriterte beiteområder.
 
- Forvaltningen vi har sett til nå har vært i konflikt med rovviltforliket. Vi forventer at det gjøres endringer slik at forliket som er vedtatt av stortinget følges opp på en annen måte enn til nå, sier Merete Furuberg i en kommentar.

Brevet fra de tre organisasjonene til Miljøverndepartementet kan du lese her

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev