Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Økt inntekt, økt matproduksjon og sterkere jordvern

Publisert: 20.03.2012 av Einar Meisfjord
Knut Arild Hareide, her sammen med ordfører i representantskapet i NBS, Per Anton Nesjan, la fram KrFs hovedkrav i arbeidet med den nye Stortingsmeldinga for representantskapet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tirsdag. Budskapet ble godt mottatt av tilhørerne.

Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide la fram KrFs syn på den nye stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikken for representantskapet i NBS tirsdag. Hareide trakk fram meldingas mange gode ambisjoner, men også mangelen på konkrete tiltak som kan være med på å løfte næringa. KrFs hovedmål i arbeidet med den nye stortingsmeldinga er:

1. Økt jordbruksinntekt og tetting av inntektsgapet til andre grupper. Dette vil være avgjørende for å sikre rekruttering til næringa.
2. Økt matproduksjon på norske ressurser - mer enn 1 % vekst i matproduksjonen per år. I tillegg må det lages en opptrappingsplan for å øke kornarealet i Norge med 640 000 dekar innen 2025, altså tilbake til 1991-nivå.
3. Et sterkere juridisk jordvern. Utbyggere må pålegges en avgift ved utbygging av matjord, som gjør andre alternativer mer attraktive.

KrFs ambisjon er å trekke stortingsmeldinga i retning av punktene skissert over, og dette vil være viktig om KrF skal være villige til å være med på et forlik sammen med regjeringspartiene.

Hareide presiserte også at Kristelig Folkeparti ikke vil være villige til å "selge" norsk landbruk til fordel for taburetter eller posisjoner etter stortingsvalget i 2013, noe som naturlig nok ble svært godt mottatt av representantskapet i NBS.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev