Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Økt omsetning av økologiske varer

Publisert: 23.03.2012 av Einar Meisfjord
Omsetningen av økologiske produkter øker, og nådde i 2011 en topp på over 1 mrd. kroner i omsetning i dagligvarehandelen.

Omsetningen av økologiske produkter har økt og nå rundet 1 mrd kroner. Produksjonsutviklingen varierer, med økning for økologisk melk, storfe og fjørfe, mens egg, sau og gris gikk noe tilbake.

Antall økologiske dyr gikk tilbake i 2011, med unntak av storfe, der veksten var på over 1 000 dyr. Samlet var det en nedgang i økologisk kjøttproduksjon på 2,7 prosent.  Dårlige værforhold ga seg utslag på de økologiske avlingene, og det ble både mindre korn og grønnsaker. Imidlertid økte omsetningen av økologiske grønnsaker, både i verdi og volum.

Økologiske areal økte med nærmere 7 prosent, og utgjør nå fem prosent av det totale jordbruksarealet i Norge.De økologisk drevne arealene vil imidlertid ikke øke særlig de første årene: Tallene fra SLF viser at karensarealene, dvs. areal som er under omlegging til økologisk produksjon, har gått tilbake med 40 prosent fra 2010. Dermed er antall dekar i karens nede på nivået fra 2006. Effekten av reduserte karensarealer betyr at økningen i økologiske arealer vil dempes innen ett til tre år.

Hele saken kan du lese på SLFs sider

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev