Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Tidleg slått krev mykje areal i geitehaldet

Publisert: 30.03.2012 av Einar Meisfjord
Tidleg slått og ofte hausting av graset krev rikeleg tilgang på billige areal for å vere meir lønnsam enn eit normalt slåttesystem med to slåttar på seinare utviklingstrinn. Det til trass for at tre-slåttsystem gir både meir mjølk per geit og høgare mjølkepris.

I geitehaldet må tilgangen på dyrka mark vere svært rikelig før tre-slåttsystem, med førsteslått før graset er i byrjande skyting, kjem betre ut økonomisk enn eit normalt slåttesystem med to slåttar og førsteslått ved full skyting. Det viser ein ny tverrfagleg studie utført av forskarar ved NILF, Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap på Ås og Bioforsk.

Studien vurderte korleis ulike slåttesystem for eng til surfôr påverka økonomi og produksjonsintensitet, særlig innsats av gjødsel og kraftfôr, i geitemjølkproduksjonen i norske fjellbygder. Produksjonstilpassing og økonomi vart vurdert for eit bruk med plass til eit visst tal geiter, men der tilgangen på dyrka mark og mjølkekvote kunne variere.

Ingen slåttesystem var alltid best. Tilgang på dyrka mark samanhalde med mjølkekvote og fjøsplass påverka forbruk av gjødsel og kraftfôr og kva for slåttesystem som lønte seg best.

Les hele saken på sidene til NILF

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev