Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Stafettpinnen fra Stortinget til jordbruksforhandlingene

Publisert: 28.03.2012 av Einar Meisfjord
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, er skuffet over at Regjeringen ikke kom KrF i møte om landbruksmeldinga, men peker likevel på flere positive formuleringer i Næringskomiteens innstilling til Stortinget.
-Vi forventer at disse formuleringene følges opp i årets jordbruksforhandlinger, sier Furuberg.

Innstillinga som Næringskomiteen la fram 27.mars om landbruks- og matpolitikken inneholdt få nyheter. Vi beklager sterkt at regjeringen ikke har kommet Kristelig Folkeparti i møte på deres tre hovedområder, mer forpliktende inntektsformulering, økt sjølforsyning og jordvern. Sterkere, forpliktende formuleringer på disse områdene ville ha gitt jordbruket mer forutsigbare rammebetingelser, sier Merete Furuberg leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Flertallet (AP, SV, Sp og KrF) slår fast i innstillinga at ”Norge etter gjeldende WTO-avtale har adgang til å benytte enten kronetoll eller prosenttoll for de viktigste jordbruksvarene. Dette flertallet er enige i at dette handlingsrommet må nyttes for å sikre et velfungerende importvern også i framtida”.
Dette er positive formuleringer og vi forutsetter at regjeringa nå vil bidra til et velfungerende importvern og at den mest effektive tollbeskyttelse velges, uten at jordbruket ”må betale” for dette. Dette bør regjeringa slå fast i forkant av jordbruksforhandlingene, understreker Furuberg.
 
Dette flertallet foreslår også:
  • ”Flertallet legger til grunn at utnytting av utmarksbeite kan få et betydelig større omfang enn i dag”, og at flertallet mener ”det er viktig å styrke distriktsprofilen i områder hvor utviklingen er særlig bekymringsfull, som i deler av Agder/Telemark, kyst – og fjordstrøkene på Vestlandet, Nord-Norge og fjellområdene i Sør-Norge.”
Regjeringspartiene har også positive formulering knyttet til økt matproduksjon, beitebruk og distriktsjordbruket. 
  • Matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten for å opprettholde sjølforsyningsgraden om lag på dagens nivå, noe som vil kunne tilsvare en økning i jordbruksproduksjonen på 20 % på 20 år. Det skal legges vekt på bruk av norske ressurser, som grovfôr og beite, og at vi fortsatt skal ha landbruk over hele landet. Flertallet er enig i dette.
Jordbruksforhandlingene i 2012 vil gi det første svaret på om dette er politiske lovnader med et innhold. Under jordbruksforhandlingene i 2012   må volumprodusentenes inntekter sikres gjennom økte priser i markedet. Friske budsjettmidler og eksisterende budsjettmidler må i sterkere grad gå til distriktsjordbruket og økt beitebruk samt bidra til en variert bruksstruktur over hele landet avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg:        90163092
Olaf Godli:                    97546142
John Petter Løvstad:  45025212

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev