Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Fallende matpriser påvirker forbruket

Publisert: 10.04.2012 av Einar Meisfjord
Synkende matpriser bidro til økt dødelighet forårsaket av fedmerelaterte sykdommer. Dette kommer fram i et prosjekt utført av Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning.

En studie for årene 1971 til 2001, som dekket 18 rike land, viser at synkende matvarepriser bidro til økt dødelighet forårsaket av fedmerelaterte sykdommer uten å påvirke dødeligheten forårsaket av andre sykdommer. Forskerne har videre analysert virkninger av endret merverdiavgift på etterspørselen etter ulike sunne og usunne mat- og drikkevarer i Norge og sett på virkninger på kroppsvekten til forbrukere som spiser lite, normalt mye og mye av disse varene.

I studien inkluderte de ni varegrupper, tre usunne grupper (brus, godteri og iskrem), tre sunne grupper (frukt, grønnsaker og fisk), og tre nøytrale grupper (melk, juice og kjøtt). Forskerne beregnet effektene av å øke merverdiavgiften for de usunne gruppene fra 14 % til 25 %, samtidig som merverdiavgiften ble fjernet for de sunne gruppene og beholdt uendret for de nøytrale gruppene. De største effektene ble funnet blant storforbrukere av godterier og brus hvor endringen i i merverdiavgiften vil redusere deres forbruk med henholdsvis 1,6 kg godteri og 10 liter brus per år. Omregnet til kroppsmasse tilsvarer reduksjonene en årlig reduksjon på henholdsvis 0,8 kg og 0,5 kg. Dette kan virke som små reduksjoner på kort sikt, men de kan akkumulere seg til betydelige reduksjoner over en lengre periode.

Les hele saken på sidene til NILF

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev