Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Flere foredler lokalt

Publisert: 12.04.2012 av Einar Meisfjord
Lokal foredling av geitemelk er registrert med en økning på 84 000 liter fra 2010 til 2011. Tendensen har snudd fra nedgang til økning sammenlignet med året før. Total mengde kumelk brukt til lokal foredling er 200 000 liter mer enn i 2010.

Lokale osteprodusenter yster mest av geitemelk i Hordaland og Sogn og Fjordane, mens de i Buskerud ligger på topp innen lokal foredling av kumelk.

Økningen i lokalt foredlet kumelk fant særlig sted i Rogaland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. For geitemelk fant økningen særlig sted Hordaland og Sogn og Fjordane, mens det var nedgang i Oppland.

For 2011 var det 87 foretak, som på vegne av 91 melkeprodusenter, rapporterte å foredle melk selv. Det er fem flere melkeprodusenter enn året før. Produktene tilsvarer melkeleveranser på 1 256 000 liter kumelk og 768 000 liter geitemelk

Les hele saken på SLFs sider

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev