Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Agronomi og økonomi

Publisert: 18.04.2012 av Einar Meisfjord
God agronomi er ekstra viktig for nordnorske gårdsbruk. Men er det mulig å få god jord- og plantekultur med dagens arrondering av jordbruksarealet, tilskuddsprofil og krav til effektiv drift? Dette var blant temaene under agronomiseminaret, som ble arrangert på Haraldvollen i Troms.

Gjennom FoU-programmet for Arktisk Landbruk og Naturbruk ønsket Nordnorsk Landbruksråd å ta tak i problemstillingen med økende grad av feil drift av jord, lavere avlinger og jord i dårlig hevd. Ei egen agronomigruppe med Bjørn Mathisen som leder har fått i oppdrag å finne mottiltak. Prosjektet finansieres gjennom egeninnsats og støtte fra Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner samt Fylkesmannens landbruksavdelinger i Finnmark, Troms og Nordland.

Gjennom blant annet gjødselproduksjon, hold av drøvtyggere, myrdyrking og problemer med vassjuk jord bidrar landbruket betydelig til produksjon av klimagasser. Godt vedlikehold av jordressursene, god drenering og lite jordpakking er viktig for å redusere utslipp. En utfordring for nordnorske bønder er den korte og hektiske vekstsesongen der det ikke alltid er lett å vente på at ”jorda er lagelig” for kjøring. Til dels uopprettelige pakkingsskader kan bli konsekvensene, og plantevekstene som lider: avlingene er langt lavere enn de kunne vært med optimal jordkultur, og dette er ikke økonomisk på lengre sikt.

Den gode nyheten er at god agronomi også er god klimapolitikk. Unngår vi jordpakking, dårlig drenering og dermed manglende oksygen i jorda, vil plantene trives bedre samtidig som klimagassutslippet vil bli lavere. Utfordringen er å tilpasse jordbruksdrifta slik at det er positivt både for miljø og også økonomisk lønnskomt også på kort sikt.

Mer om agronomiprosjektet kan du lese her

 

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev