Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Årsmeldingar

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2018
(sfbs-arsmelding-2018_nett.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2017
(sfbs-arsmelding-2017-red.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2016
(sfbs-arsmelding-2016.pdf, 2MB)

/share/mime/48/msword.png Årsmelding 2014
(arsmote-2015-referat.doc, 77kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(sfbs-arsmelding-2015_1.pdf, 2MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as