Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Årsmeldingar

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2018
(sfbs-arsmelding-2018_nett.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2017
(sfbs-arsmelding-2017-red.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2016
(sfbs-arsmelding-2016.pdf, 2MB)

/share/mime/48/msword.png Årsmelding 2014
(arsmote-2015-referat.doc, 77kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(sfbs-arsmelding-2015_1.pdf, 2MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as