Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag i Sogn og Fjordane
Bonde- og Småbrukarlag

EID BS: Rune Bruvoll,
Nordfjordvegen 6079, 6777 Stårheim, rubruvo@gmail.com / 96235970

FØRDE BS: Martin Braanaas Kleppe,
Åsane, 6819 Førde, post@sunnfjordskog.no / 45850823

GAULAR BS: Per Magne Bell,
Vasskvia Bell, 6978 Viksdalen, pmbell@frisurf.no / 476 13 505

GLOPPEN BS: Eva Vigerust,
Breimsvegen 1258, 6827 Breim, gloppensmabruker@gmail.com / 410 82 533

HYLLESTAD BS: Brit Inger Skaar,
Skorsvegen 563, 6953 Leirvik i Sogn, Bi-skaar@online.no / 909 90 437

HØYANGER BS: Jarle Martin Haaland,
Ikjefjord 261, 5962 Bjordal, jarle.haland@enivest.net / 57 71 05 37/478 59 475

JØLSTER BS: Torbjørg Grimsbø Eskeland,
Grimsbø 52, 6847 Vassenden, torbjorg.eskeland@enivest.net / 974 77 214

LUSTER BS: Olav Harald Alme,
Lomheim 16, 6869 Hafslo, olavharald.alme@gmail.com / 915 32 775

NAUSTDAL BS: Johnny Følling,
Slettemark, 6817 Naustdal, Bm-slett@online.no / 57 81 81 64/909 28 279

SELJE/VÅGSØY BS: Bjørn Helgesen,
Berstad, 6740 Selje, helgesenbjorn@gmail.com / 57 85 62 11/480 44 844

SOGNDAL OG LEIKANGER BS: Olav Nesse,
Gurvin, 6856 Sogndal, olane@online.no / 977 72 828

STRYN BS: Arne Sølvberg,
6795 Blaksæter, arnsoelv@frisurf.no / 481 51 317

AURLAND BS: Marco Neven,
Lærdalsvegen 1242, 6887 Lærdal, sognebia@frisurf.no / 901 08 484

BREMANGER BS:  
Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær / 900 83 839

FLORA BS:  
Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær / 900 83 839

HORNINDAL BS: Per Øen,
Kjøsapollen 163, 6763 Hornindal, per-oee@online.no / 900 54 238

VIK BS:  
Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær / 900 83 839


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as