Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesårsmøte 2019

Årsmøtesamling for Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag i Ulvik 30.-31.mars.

Hovudtema på samlinga er klima.
Me spør "Kva er bærekraftig og klimavenleg landbruk?".

Ny leiar i NBS Kjersti Hoff kjem. 

PROGRAM

Laurdag  30.03

Frå kl 11:00  Innsjekking på hotellet

12:00   Lunsj

13:00   Opning og helsingar

13:30   Klimavenleg landbruk. Kva er bærekraftig og klimavenleg?

            Kjersti Hoff - leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

            Mari Gjengedal - organisasjonsrådg. i Norges Bygdekvinnelag,
                                          tidlegare leiar i Spire.

            Arnfinn Gjerdåker - bonde, lokalpolitikar og engasjert
                                         i karbonfangstprosjektet i vossajordbruket.

15:00   Kaffipause 

15:30   Debatt

16.30   Ordet fritt

17.00   Møteslutt       

17.15   Frukt- og siderruta. Gardsbesøk.      

18.30   Attende på hotellet.                                      

19:30   Jubileumsfest for Ulvik BS.

 

Søndag 31.03   

09:00   Felles samling

            Gjensidige – Dag Kyrre Lygre orienterer  

09.30   Organisering av fylkeslaga etter samanslåing
             av Hordaland og Sogn og Fjordane

            Uttalar frå felles årsmøtesamling     

10:30   Laga går kvar for seg: Årsmøteavvikling.

12:30   Lunch

 

            Vel heim!


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as