Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Tillitsvalde 2019

Her er styret og dei tillitsvalde.

Brit Inger Skaar

BRIT INGER SKAAR

Leiar
Skorsvegen 563, 6953 Leirvik i Sogn
Mobil: 94194307 E-post: bi-skaar@online.no

Margaret Skåre

MARGARET SKÅRE

Styremedlem
Folven, 6798 Hjelledalen
Mobil: 97709887 E-post: margaret.jua@hotmail.com

Marco Neven

MARCO NEVEN

Styremedlem
Lærdalsvegen 1242, 6887 Lærdal
Mobil: 90108484 E-post: sognebia@frisurf.no

Håvard Larsen

HÅVARD LARSEN

Styremedlem
Grimelandshaug, 6811 Førde
Mobil: 48238950 E-post: larsen@angedalen.no

Rune Nydal

RUNE NYDAL

Styremedlem
Nydalsvegen 494, 6819 Førde
Mobil: 95966931 E-post: runnydal@online.no

Johnny Følling

JOHNNY FØLLING

1. vara
Slettemark, 6817 Naustdal
Mobil: 90928279 E-post: bm-slett@online.no

Torbjørg Eskeland

TORBJØRG GRIMSBØ ESKELAND

2. vara
Grimsbø 52, 6847 Vassenden
Mobil: 97477214 E-post: torbjorg.eskeland@enivest.net

Marianne Holme

MARIANNE HOLME

3. vara
5745 Aurland
Mobil: 90512978 E-post: marianneholme@hotmail.com

 

Valnemnd 2019:
Arne Sølvberg - leiar
Jarle Martin Håland 
Eli Berge Ness 
- ny

Revisorar:
Karen Hornnes og Ståle Haugen

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as