Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Tillitsvalde 2019

Her er styret og dei tillitsvalde.

Brit Inger Skaar

BRIT INGER SKAAR

Leiar
Skorsvegen 563, 6953 Leirvik i Sogn
Mobil: 94194307 E-post: bi-skaar@online.no

Margaret Skåre

MARGARET SKÅRE

Styremedlem
Folven, 6798 Hjelledalen
Mobil: 97709887 E-post: margaret.jua@hotmail.com

Marco Neven

MARCO NEVEN

Styremedlem
Lærdalsvegen 1242, 6887 Lærdal
Mobil: 90108484 E-post: sognebia@frisurf.no

Håvard Larsen

HÅVARD LARSEN

Styremedlem
Grimelandshaug, 6811 Førde
Mobil: 48238950 E-post: larsen@angedalen.no

Rune Nydal

RUNE NYDAL

Styremedlem
Nydalsvegen 494, 6819 Førde
Mobil: 95966931 E-post: runnydal@online.no

Johnny Følling

JOHNNY FØLLING

1. vara
Slettemark, 6817 Naustdal
Mobil: 90928279 E-post: bm-slett@online.no

Torbjørg Eskeland

TORBJØRG GRIMSBØ ESKELAND

2. vara
Grimsbø 52, 6847 Vassenden
Mobil: 97477214 E-post: torbjorg.eskeland@enivest.net

Marianne Holme

MARIANNE HOLME

3. vara
5745 Aurland
Mobil: 90512978 E-post: marianneholme@hotmail.com

 

Valnemnd 2019:
Arne Sølvberg - leiar
Jarle Martin Håland 
Eli Berge Ness 
- ny

Revisorar:
Karen Hornnes og Ståle Haugen

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as