Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Siste nytt

Det nye styret: Fra venstre: Ragnhild Kiplesund Gjære, Wenche B. Husby, Steinar Vatne og Arne Mærk Ersvik. Steinar Røhme var ikke til stede da bildet ble tatt.

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bonde-og Småbrukarlag blei avholdt på Hell i helga.

Ragnhild Kiplesund Gjære fra Byneset er nå vår nye fylkesleder! Fylkesstyret består forøvrig av Arne Mærk Ersvik, Steinar Røhme, Wenche B. Husby og Steinar Vatne.

I vinter skal vi arbeide med jordvern, bedre agronomi, overproduksjon og å synliggjøre arealer som har gått ut av bruk i Trøndelag. I tillegg har vi oppretta et rovviltutvalg.

 

Jordbruket har overlevert sitt krav i Jordbruksforhandlingene

Et samlet krav på 950 mill ble overlevert statens forhandlingsleder i dag.

Jordbrukets krav tar utgangspunkt i Stortingets ønske om økt matproduksjon på norske ressurser og et levende jordbruk over hele landet. Et vesentlig krav fra jordbruket er at det frisleppet som ble etter fjorårets oppgjør strammes inn.

Mer på mindre og mellomstore bruk er bl.a. kravet.

Så får vi se hva staten kommer med den 5. mai. 

Jordbruket har overlevert sitt krav i Jordbruksforhandlingene - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as