Troms Bonde- og Småbrukarlag

lam på beite

Åpent møte i Manndalen 30. august

Hva gjør vi med overproduksjonen i jordbruket?

Vi produserer mer kjøtt og melk enn det forbrukerne vil ha.
Hvordan kan vi forandre rammevilkårene for jordbruket slik at vi får et marked i balanse og et prisnivå som både bonde og forbruker kan leve med?
Hvordan utvikler vi et jordbruk som er bærekraftig både lokalt og globalt, og hva er Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin rolle i jordbrukspolitikken?

Innledninger ved leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Birger Bull
og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Debatt, kaffe og vafler.


For serveringa sin del, er det fint om dere sender påmelding på e-post eller som melding på Facebook.

Velkommen til Senter for nordlige folk fredag 30. august kl 20!

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as