Troms Bonde- og Småbrukarlag

Hjelp oss å snu jordbrukspolitikken!

Dagens jordbrukspolitikk bygger ikke opp under matproduksjon på norsk jord.  Med din hjelp kan vi gjøre en forskjell!

Jordbruk er bruk av jord.
Norsk jordbruk er bruk av norsk jord.
Og selvfølgelig produserer vi mat på norsk jord i dag, men vi importerer samtidig mye mat til både folk og dyr fra andre land.  Appelsiner og bananer har vi ikke sjans til å dyrke selv, ihvertfall ikke på en bærekraftig måte, men vi kan dyrke korn, frukt, bær, grønnsaker  -  og ikke minst gress til drøvtyggerne våre.  I tillegg har vi fantastiske beiteressurser i utmarka, så det er ingen grunn til at vi skal importere hverken kjøtt eller råvarer som skal til for å produsere kjøtt.

Utfordringen ligger i at det er lite lønnsomt å produsere mat på norske ressurser.
 
Vi vil gjøre det lønnsomt å lage norsk mat.  Vi vil at det skal lønne seg å bruke norsk jord, også der det ikke er så mye av den.  Vi vil ha flere aktive bønder, mer jord i drift og mer bruk av utmarka.

Vil du hjelpe oss på vegen?
Meld deg inn i Norsk Bonde- og Småbrukarlag her!
Du kan også gi en gave til Troms Bonde- og Småbrukarlag.  Bruk bankkonto 4776.12.89981
eller Vipps til 128244.

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på e-post.

Velkommen med på laget!Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as