Troms Bonde- og Småbrukarlag

Invitasjon til regnskapskurs

Noen setter bort traktorservicen, noen setter bort grøftinga. Er du en av de som har satt bort regnskapet men vurderer å ta det tilbake? Bli med på kurs, da vel!


I samarbeid med Agro Økonomi inviterer vi til grunnkurs i regnskapsføring. Deltakerne vil lære å bruke regnskapsprogrammet, slik at de kan føre sitt eget regnskap fra start til slutt.

Tid:     Lørdag 30. september. - søndag 1. oktober, begge dager kl 10-16
Sted:  Thon Hotel Harstad, Harstad

Tid:     Mandag 2. - tirsdag 3. oktober, begge dager kl 10-16
Sted:   Vollan Gjestestue, Balsfjord

Kurset er det samme begge steder, og følgende emner dekkes:

Innføring i Agro Økonomi
Oppstart, legge inn åpningsverdier
Bilagsføring
Merverdiavgift
Fakturering

 

 

Det blir mye praktiske øvelser, så deltakerne må ha med egen PC. På kurset brukes en gratis demoutgave av Agro Økonomi. Denne kan oppgraderes til en fullverdig versjon hvis man senere ønsker å kjøpe programmet.

Kurset er støttet av Troms fylkeskommune og Studieforbundet natur og miljø. Egenandelen er på kr 2.500,- og inkluderer kaffe, pausemat og lunsj begge dager, samt middag første kursdag. Evt overnatting må den enkelte ordne selv.

Bindende påmelding til troms@smabrukarlaget.no 
innen 13. september for Harstad-kurset, 20. september for Balsfjord-kurset

Velkommen på kurs!

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as