Troms Bonde- og Småbrukarlag

Østerrike: Engasjert grisebonde og gårdsslakter forteller om marmorering i svin Foto: Birger Bull

Vi har mye å lære av Østerrike

 Lyngen Bonde- og Småbrukarlag arrangerte lørdag 25. november et åpent landbruksmøte, der fylkesleder Birger Bull var invitert til å holde foredraget: «Bærekraftig landbruk - lær av Østerrike».

 Leder i Lyngen Bonde- og Småbrukarlag, Ole-Anton Teigen, forteller fra møtet:

Ei lydhør forsamling fikk en lærerik og tankevekkende aha-opplevelse ut fra det Birger fortalte i form av ord og bilder.

Østerrike ligger midt i Europa og er medlem av EU – likevel har de en bærekraftig landbrukspolitikk der de tar vare på alle – liten som stor – deltids – og heltidsbonden.

Birger hadde vært på en studietur Vorarlberg regionen som ligger på grensa til Sveits og Tyskland, sammen med flere ungdomsorganisasjoner og Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant fra Buskerud og tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Birger fikk en brei informasjon om skolesystem, landbrukspolitikk og ulike støtteordninger til landbruks- og bygdenæringer.

I Vorarlberg hang alt sammen med alt og bygdefolk, byråkrater og politikere så på alle matprodusentene som en viktig ressurs for å videreutvikle regionen.

ALLE – liten som mellomstor - bonde fikk tilskudd til å oppgradere driftsapperatet, bygge ny løsdriftsfjøs til 10 melkekyr og til omlegging til en mer bærekraftig matproduksjon dersom de hadde en driftsplan de hadde fått godkjent av det regionale landbrukskontoret. Bøndene så på de lokale ressursene – enga og jorda og de arealene de hadde tilgjengelig - som grunnlag for matproduksjonen i regionen.

Bøndene tenkte kvalitet framfor kvantitet og de hadde lokale samvirker som meieri og slakteri som tok vare på råvarene – noen videreforedlet alt på gården og solgte det til lokalbefolkninga og til turister.

Vorarlberg regionen kan sammenlignes med Nord Norge i folketall og arealene er små og brattlendte og dermed tungdrevne, men likevel klarer selv små bønder å få ei god årsinntekt av gårdsdrifta.

Det var familiebruk der 90 prosent av familiene hadde en eller fler småjobber utenom gårdsdrifta, men de som videreforedlet råvarene på gården hadde ei god årsinntekt – selv på små gårdsbruk.

Det som er svært spesielt er det videregående skoletilbudet innen landbruk og praktiske fag i Østerrike – fra 14 – 19 år – der man som 19 åring kommer ut med en bred kompetanse og kan gå ut i arbeidslivet eller spesialisere seg videre. Her har det norske utdanningssystemet mye å lære.

Østerrike tenker helt motsatt av norske landbruks byråkrater og politikere. De ser sammenhengene som er så viktig for å få ei bærekraftig utvikling i generasjoner framover – mens vi i Norge praktiserer kvantitet framfor kvalitet og billig billig er blitt den overordna målsetninga i norsk matproduksjon.

Norsk forvaltning og norske politikere må få forståelse for norsk matproduksjon i et generasjons perspektiv og så må matprodusentenes status heves betraktelig og man må tenke kvalitet og kortreist mat og sette dette inn i et økonomisk rammeverk som er bærekraftig over tid.

Et skrekkens eksempel på norsk matproduksjon er blant annet nord norsk eggproduksjon. Eggene som produseres av brødrene Borch i Jøvik i Ullsfjord sendes til Østfold for gjennomlysning før de sendes tilbake til Tromsø og Lyngen og ligger i kjøledisken på COOP og andre butikker.

Dette ville overhode ikke vært lovlig eller blitt akseptert i alpelandet Østerrike, men i Norge - der alt er sentralisert – fra Samvirke til kontrollbedrifter innen norsk matproduksjon så er dette god og lovlig forvaltning av norsk mat – forstå det den som kan.

Ole-Anton Teigen
Leder i Lyngen BS


Hele rapporten fra studieturen kan lastes ned her:

/share/mime/48/pdf.png Rapport studietur Østerrike
(rapport-studietur-osterrike-birger-bull-2017.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as