Troms Bonde- og Småbrukarlag

Bål i Nordreisa, Foto: Harald Evanger

Sammen er vi sterke!

31. januar tente bønder over hele landet bål i protest mot jordbruksmeldinga.
Nordreisa Bonde- og Småbrukarlag takker Bondelaget for initiativet:

- Vi takker Bondelaget for sterkt initiativ med aksjon «bålbrenning» som en protest mot regjeringas forslag til ny stortingsmelding for landbruket i Norge, skriver Nordreisa Bonde- og Småbrukarlag i ei pressemelding.

- Det er flott at organisasjonene kan stå skulder ved skulder i kampen mot denne regjeringa si avvikling av distrikts-jordbruket i hele landet. I mange år har Norsk Bonde- og Småbrukarlag kjempet mot denne regjeringas iver etter å ta fra de minste og gi til de største produsentene. Det er dette som raserer distrikter der enhetene er små, som bla. i hele Troms, - inkludert Nord-Troms.

- Ved jordbruks-forhandlingene de siste åra har Norsk Bonde- og Småbrukarlag sett nødvendigheten av å bryte forhandlingene med staten fordi regjeringa stadig kommer med forslag som reduserer inntektene til de minste produsentene. Vår organisasjon står for helt andre verdisatsinger for jordbruket i Norge enn den blå-blå regjeringa har.

- Sylvi Listaug, som tidligere landbruksminister tok seg aldri bryet med å komme til landsmøtene i NBS. Til det var vi for ulik i verdiforankring. Det er denne linja nåværende landbruksminister, Jon Georg Dale (også han fra FRP) følger opp med denne landbruksmeldinga. Svært industri-landbruk er deres satsing. Det betyr slutten på utnyttinga av ressursene i distrikts-Norge til matproduksjon, folk flytter til sentrum og landet gror igjen.

Troms Bonde- og Småbrukarlag stiller seg bak oppfordringa fra Nordreisa:
La oss også i fortsettelsen soldarisk stå sammen mot raseringa av distrikts-jordbruket, stoppe bruksnedlegginga og ivareta flest mulig matprodusenter i hele landet.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan for NBS 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 234kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as